GYÁL Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
GYÁL Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2021-03-01 napi ajánlat:

"A" menü
"B" menü
 

2021-03-01 napi ajánlat:

 • Halrudacska
 • Reszelttszta leves
 • Zldbabfzelk
 • Gymlcs
 Bölcsőde
 • Halrudacska
 • Zldbabfzelk
 Óvoda
 • Halrudacska
 • Reszelttszta leves
 • Tnklybzs kenyr
 • Zldbabfzelk
 • Narancs
 Iskola alsó
 • Halrudacska
 • Reszelttszta leves
 • Tnklybzs kenyr
 • Zldbabfzelk
 • Narancs
 Iskola felsõ
 • Halrudacska
 • Reszelttszta leves
 • Tnklybzs kenyr
 • Zldbabfzelk
 • Narancs

Kapcsolat

Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.
Telefon: (29) 340-134
Fax: (29) 340-063
info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Kztkeztetets ignybevtelnek rendje s mdja

Gyál  Városfejlesztési és Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft. közétkeztetési szolgáltatást végez az alábbi iskolákban:

 • Gyáli Ady Endre Általános Iskola (2360 Gyál, Ady Endre u. 20.)
 • Gyáli  Bartók Béla Általános Iskola (2360 Gyál, Bartók B. u. 75.)
 • Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola (2360 Gyál, Kossuth L. u. 48-52.)

Étkezés igénybevétele

Az iskolában személyesen átvehet, vagy letölthet a „NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉSRL” nev nyomtatvány, melyet kitöltve, aláírva kell leadni a Kft. címére, vagy kozetkeztetes@gyalkonyhaja.hu e-mail címre elküldeni.

Térítési díj befizetés módja

KÉSZPÉNZ FIZETÉS ESETÉN a befizetések idpontja és ideje az iskola hirdet tábláján kifüggesztésre kerül, vagy innen letölthet. Felhívjuk figyelmüket, hogy a befizetési napokon bármelyik gyáli iskolában befizethet a térítési díj, függetlenül attól, melyik iskolába jár a gyermek.
Az étkezés csak egész hónapra vehet igénybe, nincs lehetség napi rendelésre.
 
BANKI ÁTUTALÁS ESETÉN a „NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉSRL” nev nyomtatvány kitöltése és elküldése után, a Városüzemeltetési Kft. tárgyhót megelz hónap els hetén elektronikus úton számlát küld Szül részére, az általa megadott e-mail címre, csatolt dokumentumként.

A banki átutalás menete:

 • Az étkezési térítési díj befizetése  elre  történik. Az étkezési térítési  díjról a Városüzemeltetési Kft. legkésbb tárgyhót megelz hó 10. napjáig kiállítja az átutalásos számlát, majd elektronikus úton megküldi a szül által megadott e-mail címre „pdf” formátumban. Fontos, hogy olyan e-mail címet adjon a Szül, melyet rendszeresen figyelemmel kísér, illetve figyeli a Spam/Kéretlen levelek mappák!
 • Szül köteles a  számlán szerepl fizetési határidig, Takarékbanknál vezetett  64400109- 30003558-11100016 számú bankszámlaszámra, a pontos összeget átutalni.
 • Több gyermek étkezési díjának utalása esetén gyermekenként  külön-külön szükséges megtenni a számlaösszeg pontos utalását, az adatok kezelhetsége miatt. A Városüzemeltetési Kft. a számlákat gyermekenként állítja ki.
 • Megjegyzés rovatba az alábbiakat szükséges feltüntetni: iskola neve, gyermek neve, osztálya, számla száma (például: ADY, Kiss Elek, 3.a, 2015S-1/E001646)
 • Ha  beérkezett  az  átutalás  határidig  a  Városüzemeltetési  Kft.  rögzíti  a  gyermeket  az  étkezésre jogosultak közé, errl Ön e-mailben tájékoztatást kap.
 • Ha NEM érkezett  meg   az   átutalás a Városüzemeltetési Kft. sztornózza a számlát, így  a gyermek nem jogosult az étkezésre. Legközelebb a következ iskolai befizetés alkalmával (bármely iskolában), két napos eltéréssel, készpénzben fizethet be a gyermek az aktuális hónapra. Ennek idpontjáról honlapunkon talál tájékoztatást.
 • Határid  után  érkezett  utalások  esetében az  összeg  visszautalásra  kerül  Szül  bankszámlájára. Legközelebb a következ iskolai befizetés alkalmával (bármely iskolában), két napos eltéréssel, készpénzben fizethet be a gyermek az aktuális hónapra. Ennek idpontjáról honlapunkon talál tájékoztatást.

TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE

Gyál Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete alapján módosítva a 203/2018. (XI.29.) sz. határozatában:

Étkezés jogcíme Tanulói térítés mértéke (Ft áfával)/nap
Teljes ár 50%-os kedvezmény esetén
Menza alsó (ebéd) 350 175
Menza fels (ebéd) 405 203
Napközi alsó (tízórai, ebéd, uzsonna) 540 270
Napközi fels (tízórai, ebéd, uzsonna) 605 303

A diétás étkezés térítési díja megegyezik a fent felsorolt díjak mértékével.
A térítési díj megfizetési mindíg elre történik!
 

KEDVEZMÉNYEK

1997. évi XXXI. törvény 21/B.§  alapján

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vett  gyermek a térítési díj  100%-ára (ingyenesen étkezhet),
 • Három vagy több gyermekes család esetén gyermekenként a térítési díj 50%-ára,
 • Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén a térítési díj 50%-ára vehet igénybe támogatás.

 KEDVEZMÉNYRE JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA

A kedvezményes étkeztetésre jogosító, érvényes igazolások másolatát a Városüzemeltetési Kft. részére kell leadni. Ennek elmulasztása esetén a tanuló az étkezési díj teljes árát fizeti meg. Az érvényes határozat leadása után az érvényesség kezdetéig visszamenleg jóváírásra kerül az összeg.

Szükséges igazolások:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül esetén az önkormányzat jegyzjének határozata,
 • három vagy több gyermekes család esetén a szül nyilatkozata (formanyomtatványa átvehet  a Városüzemeltet Kft. irodájában, vagy innen letölthet), vagy Magyar Államkincstár érvényes igazolása.
 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén érvényes szakorvosi igazolás.
 • diétás étkezésre jogosult gyermek esetén érvényes szakorvosi igazolás.

DIÉTÁS ÉTKEZÉS

Diétás étkezést igényelhet (37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet), az a tanuló, aki számára sajátos egészségi állapotuk miatt speciálisan elkészített ételek fogyasztása javasolt (tej, liszt, egyéb ételérzékenység, diabetes). A tanévre érvényes, szakorvos által kiállított igazolással vehet igénybe a diétás étkezés, amely igazolást  a Városüzemeltetési Kft. részére kell leadni.

LEMONDÁS

Legkésbb a hiányzás napján reggel 9.00 óráig kell jelezni az ISKOLÁBAN személyesen vagy telefonon a gyermek étkezésének szüneteltetését. Amennyiben 9.00 óráig megtörténik a lemondás, úgy másnaptól tudjuk felfüggeszteni a gyermek étkezését, de az aznapra lefzött adagot ki kell fizetni. A bejelentés elmulasztása esetén ki kell fizetni (az ingyenesen étkezk esetében is) a le nem mondott napok utáni étkezési díjat!

A Kft. az iskolai közétkeztetés rendjét bels szabályzatában rögzítette, amely innen letölthet.